PROSTA DELOVNA MESTA

Če iščete zaposlitev, pošljite Vaš življenjepis na [email protected] ali nas pokličite na 04 2364 235.

PROSTA DELOVNA MESTA

 

Nudimo Vam sledeče:

- primeren kader: v le nekaj dneh pridobite kader, ki ustreza vašim pričakovanjem in zahtevam delovnega mesta, – kadrovsko svetovanje: postopki odpuščanja, zaposlovanje tujcev ipd., – oblikovanje pogodb o zaposlitvi, – izdelava pravilnikov vseh vrst: sistemizacija delovnih mest, pravilnik o delovnih razmerjih in plačah ipd., – vodenje vseh kadrovskih evidenc.

Spirit 2018

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«
Namen projekta je preko procesnih izboljšav izboljšati konkurenčnost podjetja.
Projekt: Optimizacija in vitki poslovni procesi – FMG KADROVSKA AGENCIJA D.O.O.
Cilji: povečati dodano vrednost podjetja, izboljšati delovne pogoje za zaposlene, izboljšati energetsko in snovno učinkovitost ter se bo izvajal predvidoma do 10.septembra 2018.
Skupna vrednost projekta: 39.900,00 EUR
Višina subvencije: 19.950,00 EUR
Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.