Računovodsko – kadrovske storitve

Znanje računovodenja in poznavanje zaposlovanja in kadrovanja smo združili v eno celoto. V obeh primerih se ukvarjamo s kapitalom, prvič s podjetniškim drugič s človeškim kapitalom. Rezultat uspešnega vključevanja obeh strok v vaše podjetje pa imenujemo POSLOVNI USPEH.

Vodimo poslovne knjige:

• Društvom
• Samostojnim podjetnikom
• Družbam
• Zavodom

 

Nudimo vam različne storitve :

• Vodenje Glavne knjige v sistemu vodenja dvostavnega knjigovodstva
• Analitično vodenje saldakontov, priprava IOP obrazcev in izpisi Opominov ter v okviru izterjave tudi izdelava Elektronskih izvršb (eTožbe), priprava kompenzacij in ePobotov
• Vodenje Registra osnovnih sredstev in obračunavanje amortizacije
• Obračun DDV vključno s predpisano evidenco
• Obračun prispevkov za samostojne podjetnike in družbenike enoosebne družbe
• Obračun plač za zaposlene, obračun regresa in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
• Obračun ostalih prejemkov
• Izdelava Letnih poročil in davčnih obračunov
• Izdelava raznih drugih pogodb:

- Najemna pogodba,
- Pogodba o štipendiranju,
- Kreditna pogodba

 

 

 

• Izdelava Pogodb o zaposlitvi in izpeljava celotnega postopka zaposlitve
• Vodenje postopka prekinitve delovnega razmerja, obračun odpravnin in priprava dokumentacije za državne inštitucije
• Svetovanje o postopkih zaposlovanja in prekinitvi le tega
• Svetovanje o vrsti zaposlitve
• Sodelovanje pri iskanju novih sodelavcev
• Obdelava poročil za SVZI in svetovanje pri zaposlovanju invalidov
• Sodelovanje pri razgovorih z zaposlenci
• Ostale storitve in svetovanje glede zaposlencev
• Kadrovsko svetovanje:postopki odpuščanja, zaposlovanje tujcev ipd.
• Oblikovanje pogodb o zaposlitvi
• Izdelava pravilnikov vseh vrst: sistemizacija delovnih mest, pravilnik o delovnih razmerjih in plačah ipd.

Več o kadrih

 

 

Ugodni paketi