IZBERITE NAS ZA IZVEDBO HIŠNIŠKIH IN

VZDRŽEVALNIH DEL V VAŠIH PROSTORIH!

Vedno več podjetij se odloča za zunanji najem vzdrževalcev.

Prednost takega najema pa je vsekakor zmanjšanje lastnih stroškov za nabavo vzdrževalskih potrebščin ter boljši dostop do potrebnih tehnologij.

ID-100149461Potrebujete vzdrževanje?  Kontaktirajte nas:

PE Ljubljana

T: 01 51 87 800       G: 041 711 304

PE Kranj

T: 04 23 64 235       G: 041 711 304

E-pošta: vzdrzevanje@fmg.si

 

SEZNAM DEL, KI JIH OPRAVLJAMO

(Dela, ki bi bila interesantna za vas se lahko dopolnjuje oz. spreminja )

 

HIŠNIŠKA OPRAVILA

Elektroinstalacije:

-razna popravila in odprava napak na elektroinstalaciji,
-pregled in meritve strelovodov,
-pregled in meritve elektroinstalacij.
Manjša računalniška oz. telekomunikacijska popravila.

 

Vodovodne instalacije:

-popravila vodovodnih instalacij
(puščanje, zamenjava tesnil, odtokov…),
-zamenjava kotičkov,lijakov,armatur,sifonov,ventilov…,
-čiščenje zamašenih odtočnih cevi.

 

Razsvetljava:

-zamenjava elektronskih dušilk,
-zamenjava svetilk,
-popravilo zasilne razsvetljave,
-zamenjava akumulatorjev v zasilnih svetilkah
-zamenjava vtičnic,stikal…,
-dobava in zamenjava žarnic raznih oblik in znamk,
-meritve svetilnosti.

 

Ogrevanje:

-periodični pregledi,
-razna manjša popravila
(polnitev sistema z vodo,zamenjava ventilov itd.),
-preklopi zima poletje in obratno,
-zamenjava filtrov (z dobavo),
-čiščenje konvektorjev,
-nastavitve delovanja.

 

Urejanje okolice:

-ureditev zelenice,
-košnja trave,
-obrezovanje grmičevja, živih mej,…

 

periodični pregledi prostorov, instalacij, naprav, inventarja,…
popis stanja in priprava programa opravil z ovrednotenjem,
nabava materiala,
odprava napak,
opravljanje intervencijskih del.

 

VZDRŽEVALNA DELA

Ključavničarstvo:

-popravila manjših železnih konstrukcij,
-manjša ključavničarska dela po naročilu,
-rezanje in krivljeneje pločevine,
-montaža narejenih ključavničarskih izdelkov.

 

Hlajenje:

-pregled delovanja,
-manjša popravila
(puščanje kondenčne vode,čiščenje itd.),
-nastavitve delovanja.

 

Prezračevanje:

-zamenjava filtrov (z dobavo),
-zamenjava jermenov, ležajev,
-popravilo elektro motorjev,
-nastavitve delovanja.

 

Mizarstvo:

-popravilo omar, miz,
-izdelava dodatnih izdelkov iz iverala,
-izdelava manjših kosov pohištva po meri.

 

Zaključna dela v gradbeništvu:

-beljenje,
-izdelava predelnih sten,
-montaža vrat, oken,
-zamenjava stekla na stavbnih pohištvih.

 

Selitvena dela:

-prestavljanje pohištva, vtičnic, priklopov…,
-selitve iz ene lokacije na drugo.

 

periodični pregledi prostorov, instalacij, naprav, strojev, inventarja,…
periodična testiranja in meritve, – popis stanja in priprava programa z ovrednotenjem,
zbiranje ponudb in sodelovanje z uradnimi servisi,
koordinacija del z uradnimi servisi,
izdelava poročil izvedenih vzdrževalnih delih,
organizacija nujnih intervencijskih vzdrževalnih del.

 

 

Vas zanima vzdrževanje sončnih elektrarn?

Čiščenje solarnih panelov!

Spirit 2018

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«
Namen projekta je preko procesnih izboljšav izboljšati konkurenčnost podjetja.
Projekt: Optimizacija in vitki poslovni procesi – FMG VZDRŽEVANJE D.O.O.
Cilji: povečati dodano vrednost podjetja, izboljšati delovne pogoje za zaposlene, izboljšati energetsko in snovno učinkovitost ter se bo izvajal predvidoma do 10.septembra 2018.
Skupna vrednost projekta: 39.500,00 EUR
Višina subvencije: 19.750,00 EUR
Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.