STORITVE

POVPRAŠEVANJE

Naš proces do vašega uspeha

1. UVODNI SESTANEK

Uvodni sestanek je namenjen spoznavanju stranke. Zanima nas, česa si stranka želi, kakšni so finančni in časovni okviri njenih želja. Začutiti želimo vizijo in poslanstvo podjetja, raziskati
skupne točke in postaviti temelje skupnega sodelovanja.

2. NAČRTOVANJE

V fazi načrtovanja natančno izdelamo načrt sodelovanja. Potrudimo se, da zapišemo
dosegljive cilje, ki nas bodo vodili na skupni poti. Načrt pripravljamo skupaj s stranko, saj
zagovarjamo skupinsko iskanje rešitev.

3. IZVEDBA

Izvedba uresničuje zapisan načrt sodelovanja. Med izvedbo smo stranki vedno na voljo za
strokovno podporo ter sprotne prilagoditve načrta sodelovanja. Pomembno nam je, da
sodelovanje prilagajamo situaciji.

4. EVALVACIJA

V procesu evalvacije sodelovanja kritično ovrednotimo doseganje zastavljenih ciljev in
raziskujemo področje možnih izboljšav. Evalvacijo sodelovanja izvajamo skupaj s stranko, saj
verjamemo, da nam lahko ponudi dragocen uvid v naše delovanje.

5. ZAKLJUČEK

Zaključek temelji na izvedeni evalvaciji sodelovanja. V zaključku določimo nadaljnje sodelovanje s stranko. Čeprav s strankami sodelujemo več zaporednih let, analizi posameznih sodelovanj pripisujemo velik pomen pri uspehu našega podjetja.

PARTNERJI

Testimonial

Zadovoljna sem s storitvami, ki mi jih je nudilo podjetje FMG. Imeli so hiter odzivni čas in so se prilagajali mojim željam.

Sara S.
POVPRAŠEVANJE