POSVETITE SE SVOJI PRIMARNI DEJAVNOSTI V POPOLNOSTI

NOVO

KADROVSKI OUTSOURCING

V kolikor ste podjetje, ki:

 • nima organizirane kadrovske službe,
 • ima začasno odsotno odgovorno osebo v kadrovski službi,
 • ima začasno povečan obseg dela v kadrovski službi (npr. 5 – 10 h/teden),

vas vabimo, da nas za več informacij ali pripravo ponudbe kontaktirate na tel. št. 01 51 87 800.

S KADROVSKIM OUTSOURCINGOM Vam omogočimo, da se v popolnosti posvetite svoji primarni dejavnosti ter na ta način optimizirate svoje poslovanje.

ZNOTRAJ KADROVSKEGA SERVISA VAM:

 • vodimo in hranimo kadrovske evidence in dokumente,
 • pripravimo in uredimo vse kadrovske dokumente (pogodbe o zaposlitvi, zdravniške napotnice, obvestila o odmeri letnega dopusta …),
 • vodimo in urejamo potrebne kadrovske evidence ter obveščamo o potekih (pogodbe o zaposlitvi, zdravniška spričevala, varstvo pri delu …),
 • izvedemo iskanje in selekcijo kadra ter izpeljemo celoten postopek zaposlitve,
 • pripravimo splošne akte in pravilnike,
 • obračun plač,
 • vodimo morebitne odškodninske postopke, odpovedi delovnega razmerja, upokojitve …,
 • zastopamo pred inšpekcijo za delo in invalidsko komisijo,
 • spremljamo spremembe zakonodaje in vas o tem obveščamo,
 • nudimo nasvete z delovno pravnega področja,
 • zagotavljamo skladnost vse pripravljene dokumentacije z veljavno zakonodajo.

Obsojeni smo na uspeh!

Z nami je primanjkljaj kadra, preteklost

POVPRAŠEVANJE