PRIZADEVAMO SI IZKAZOVATI USTREZEN ODNOS DO OKOLJA

FMG združuje vrsto strokovnjakov, ki so specialisti na področju upravljanja in vodenja skupnih sistemov ravnanja z odpadki, poznavalci posameznih vrst odpadne embalaže in postopkov predelave in optimalnega zbiranja po vsej Sloveniji. Zavzemamo se za dosledno ločevanje in prevzemanje odpadne embalaže po celi državi. Od strank odvažamo papir, kovino, les in ostale nenevarne odpadke.

Naša ponudba zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja. Učinkovito ravnanje z odpadki lahko bistveno prispeva k učinkoviti rabi virov.

Odkup surovin

 • Odkup vseh vrst odpadnega papirja in vse vrste odpadnih kovin.

Zbiranje surovin

 • Papir – Časopisi, revije, karton, lepenke, pisemski papir, pisarniški papir, kuverte, knjige, zvezki, brezlesni papir, papirnate vrečke
 • Kovine – Aluminij, baker, železo, pločevina, medenina, bron, odpadni kabli, svinec, titan, cink in ostale barvne kovine
 • Plastika – PET, HDPE, PP, PS, ABS, PC, PE LD, PA (Naylon), PMMA
 • Les – Palete in lesena embalaža

Prevoz surovin

 • Za prevoz odpadkov od povzročitelja do naših skladišč uporabljamo lastna prevozna sredstva. Zagotavljamo varen in zanesljiv prevoz odpadkov.

Varnost in obdelava

 • Zagotavljamo varen in zanesljiv prevoz odpadkov.

Najem zabojnikov

 • Najem vseh vrst zabojnikov za vaše odpadke.

Znižanje stroškov

 • Našim strankam znižamo stroške ravnanja z odpadki ter zagotovimo strokovno in kakovostno opravljeno storitev.

Uničenje dokumentacije

 • V prostorih naročnika prevzamemo dokumentacijo namenjeno za uničenje ter jo odpeljemo neposredno na uničenje. Naročniku omogočimo dostop in nadzor nad uničenjem dokumentacije in mu izdamo tudi potrdilo o uničenju.
 • Standard uničenja dokumentacije po DIN66399 je P3 (2 mm trakovi ali največja površina delcev 320 mm²)

Hramba papirnate dokumentacije

 • Ponujamo fizično hrambo dokumentacije kot zunanjo storitev.
 • Zagotavljamo varno, enostavno in dolgoročno hrambo.
 • Celovita storitev obsega prevzem, popis, hrambo in upravljanje dokumentacije.

Ponovna uporaba

 • Čim več odpadkov preusmerjamo v predelavo – za nadaljnjo uporabo.

 

Ker se cene odpadnih surovin nenehno spreminjajo nam pišite za aktualno ponudbo ali pa nas pokličite na +386 40 370 278.

Obsojeni smo na uspeh!

Vaši odpadki so naša skrb

POVPRAŠEVANJE